Wat is Speltherapie?

Speltherapie is een laagdrempelige vorm van psychotherapie voor kinderen waarbij spel als middel wordt gebruikt om een kind vooruit te helpen. 
Speltherapie kan kinderen helpen die vastlopen in hun sociaal-emotionele ontwikkeling of wanneer zij ingrijpende gebeurtenissen hebben meegemaakt. 

 

Lees meer

Voor wie is Speltherapie?

Voor kinderen in de leeftijd van vier tot ongeveer twaalf jaar en jongeren met een licht verstandelijke beperking. 

 

Lees meer

Hoe werkt Speltherapie?

In speltherapie kan een kind binnen de veilige omgeving van de spelkamer gevoelens uiten, ervaringen delen en met allerlei vormen van gedrag experimenteren. 

 

Lees meer