Voor wie is Speltherapie?

Voor kinderen in de leeftijd van vier tot ongeveer twaalf jaar en jongeren met een licht verstandelijke beperking. 


SPELTHERAPIE KAN HELPEN BIJ 

  • Emotionele problematiek en gedragsproblematiek, zoals: vaak boos zijn; snel ruzie maken; druk of teruggetrokken gedrag; snel of veel huilen; een negatief zelfbeeld; hooggevoelig; faalangst of hechtingsproblematiek.  
  • Sociale problematiek en relationele problematiek, zoals: moeite in de omgang met leeftijdsgenootjes en/of volwassenen; geen vriendschappen hebben, maar dit wel graag willen; pesten of gepest worden. 
  • Meegemaakte ingrijpende gebeurtenissen zoals: het verlies van een dierbare (rouwbegeleiding); echtscheiding; een ongeluk; een ziekenhuisopname; mishandeling; misbruik of een ander trauma. 
  • Lichamelijke klachten die geen medische oorzaak hebben, bijvoorbeeld: slecht slapen; onverklaarbare hoofd- of buikpijn of een terugval in zindelijkheid.
  • Ook kunnen kinderen moeite hebben met het accepteren van de eigen situatie, zoals: een lichamelijke of verstandelijke beperking; een stoornis als ADHD of autisme; een chronische ziekte van zichzelf of een gezinslid; adoptie of een uithuisplaatsing.