Wat is Speltherapie?

Speltherapie is een laagdrempelige vorm van psychotherapie voor kinderen waarbij spel als middel wordt gebruikt om een kind vooruit te helpen. 

Speltherapie kan kinderen helpen die vastlopen in hun sociaal-emotionele ontwikkeling of wanneer zij ingrijpende gebeurtenissen hebben meegemaakt. 

 


SPELEN ALS TAAL

Soms zitten kinderen niet lekker in hun vel, via hun gedrag laten zij merken dat het niet goed met hen gaat. Voor veel kinderen is het nog moeilijk om over hun gevoelens, angsten en zorgen te praten. Ze hebben er vaak ook nog niet de woorden voor. Kinderen kunnen hun emoties nog niet verwerken zoals volwassenen dat doen. Volwassenen hebben geleerd dat praten kan helpen. Spelen is de taal van kinderen. Zonder erover te praten, kan een kind in spel laten zien wat hem of haar bezighoudt. 


SPELTHERAPIE HELP BIJ 

  • het ontwikkelen van sociaal-emotionele vaardigheden 
  • eigen ik te ontdekken
  • begrijpen van relaties
  • zien, voelen en uiten van emoties
  • oefenen met ander (nieuw) gedrag
  • ontdekken van nieuwe situaties
  • ontspannen en plezier maken
  • uiten van problemen
  • weer grip krijgen op de situatie